antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Modele de bune practici - Politici publice pe domeniile de interes

În curând…

Listă ONG-uri interesate de economia circulară și de dezvoltarea incluzivă

Activi pentru viitor https://federatiavolum.ro/member/asociatia-activi-pentru-viitor/ https://federatiavolum.ro/contact/
AIDRom https://www.aidrom.ro/ https://www.aidrom.ro/?page_id=67
AMAIS https://amais.ro/ https://amais.ro/contact/
Amintește-ți de mine! https://inimadeschisa.ro/ https://inimadeschisa.ro/contact/
Aosciația Dream Project https://dreamproject.ro/ https://dreamproject.ro/unde-ne-gasesti/
Aripi albastre https://aripialbastre.ro/ https://aripialbastre.ro/implica-te-si-tu/contact/
Art Fusion https://artfusion.ro/ https://artfusion.ro/contact/
Asociaţia Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – A.D.R.A. Români https://adra.ro/
Asociația Ahava https://www.facebook.com/AsociatiaAhava/
ASOCIAȚIA ALIAT PENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ https://aliat-ong.ro/asociatia-aliat-pentru-sanatate-mintala-aasm/ https://aliat-ong.ro/contact/
Asociația Alternativa 2003 http://alternativa2003.ro/ http://alternativa2003.ro/contact/
ASOCIAȚIA ANA ȘI COPIII https://anasicopiii.ro/ https://anasicopiii.ro/contact/
Asociația Anais https://www.asociatia-anais.ro/home https://www.asociatia-anais.ro/contact
Asociația Ateliere Protejate https://www.ateliere-protejate.org/
Asociația Avatar https://asociatia-avatar.ro/ https://asociatia-avatar.ro/contact/
Asociația Caritas București https://caritasBucurești.org/ https://caritasBucurești.org/contact/
Asociația Carmelitanele Misionare https://carmelitanemisionare.wordpress.com/ https://carmelitanemisionare.wordpress.com/contact/
Asociația Casa Bună https://asociatiacasabuna.ro/ https://asociatiacasabuna.ro/contact/
Asociația Centrul Global pentru Inovație și soluția Afacerilor sociale pentru viață și educație ACIASVE https://www.facebook.com/aciasve/
Asociația Conect https://www.asociatiaconect.ro/misiune
Asociația CONIL https://conil.ro/
Asociația Consiliul Tinerilor Instituționalizați https://consiliultinerilor.ro/ https://consiliultinerilor.ro/contact-2/
Asociația Create Yourself https://www.cys.ro/ https://www.cys.ro/contact/
Asociația Creștină Armata Salvării din România https://armatasalvarii.ro/ https://armatasalvarii.ro/contact/
Asociația de dezvoltare intercomunitară zona metropolitană București https://www.adizmb.ro/ https://www.adizmb.ro/contact/
Asociația Diaconia https://asociatiadiaconia.ro/ https://asociatiadiaconia.ro/contact/
Asociația DOWN PLUS https://downplusBucurești.ro/ https://downplusBucurești.ro/contact.html
ASOCIAȚIA ELIBERARE https://www.eliberare.com/ https://www.eliberare.com/contact/
Asociația FDP – Protagoniști în educație https://fdpsr.ro/ https://fdpsr.ro/contact/
Asociația Fight for life charity https://www.fightforlife.ro/index.html https://www.fightforlife.ro/contact.html
Asociația Four Change https://www.4change.ro/ https://www.4change.ro/contact
Asociația Global Network for Democracy and Human Rights
Asociaţia Habilitas – Centrul de resurse şi Formare Profesională https://www.habilitas.ro/index.php/ro/ https://www.habilitas.ro/index.php/ro/contact/
Asociația Help Autism https://helpautism.ro/ https://helpautism.ro/contact
Asociația Hoffnung Romania
https://ro-ro.facebook.com/people/Hoffnung-Romania/100079287109661/
ASOCIAȚIA ÎNVINGEM AUTISMUL https://www.invingemautismul.ro/ https://www.invingemautismul.ro/contact/
Asociația Lia https://www.asociatialia.com/
Asociația Liberated https://www.sustinebinele.ro/asociatia-liberated https://www.sustinebinele.ro/contact
Asociația LifeCall https://lifecall.ro/ https://lifecall.ro/contact/
Asociația Lindenfeld – Ajungem mari https://www.ajungemmari.ro/ https://www.ajungemmari.ro/contact/
Asociația Maia https://www.asociatia-maia.ro/ https://www.asociatia-maia.ro/contact/
Asociaţia Matvei Nicolescu
https://www.facebook.com/asociatiamatveinicolescu/
Asociaţia Mâna de lucru
https://www.facebook.com/fundatiamanadelucru/
Asociația Merci Charity Boutique https://mercicharity.ro/ https://mercicharity.ro/contact
Asociația Necuvinte https://www.necuvinte.ro/ https://www.necuvinte.ro/contact/
Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor https://niciodatasingur.ro/ https://niciodatasingur.ro/contact/
Asociația noi orizonturi – familia https://www.noiorizonturifamilia.ro/ https://www.noiorizonturifamilia.ro/contact/
Asociația O lume educată https://owl.ong/ https://owl.ong/contact/
Asociația OMIS https://omis.ro/ https://omis.ro/contact/
Asociația pentru ajutorarea copiilor cu autism Horia Motoi https://www.centrul-horiamotoi.ro/
Asociația pentru dezvoltare urbană https://www.procivic.ro/ro/despre-noi/
Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin https://www.adaf.ro/ro/ https://www.adaf.ro/ro/contact.html
Asociația Pentru Oameni și țară
https://www.facebook.com/pentruoamenisitara/
Asociația Pentru Respectarea Drepturilor Omului – ARDOM https://www.ardom.ro/ https://www.ardom.ro/contact
Asociația Pro Act Suport https://proactsuport.ro/ https://proactsuport.ro/contact/
Asociația Pro Democrația http://www.apd.ro/ro_RO/ http://www.apd.ro/ro_RO/contact
Asociația Română Anti Sida https://arasnet.ro/ https://arasnet.ro/contact-2/
Asociația SAMAS https://www.programsamas.ro/ contact@programsamas.ro
Asociația Sănătate pentru Viață https://sanatatepentruviata.ro/ https://sanatatepentruviata.ro/contact/
Asociația Semn de Viață https://signoflife.ro/ http://signoflife.ro/contact/
Asociația Solwodi http://solwodi.ro/ http://solwodi.ro/contact/
Asociația SOS Satele Copiilor https://www.sos-satelecopiilor.ro/ https://www.sos-satelecopiilor.ro/contact/
Asociația Sprijinirea Integrării Sociale https://www.asis-ong.ro/ https://www.asis-ong.ro/contact-asis
Asociația Șansa Ta https://asociatiasansata.ro/ https://asociatiasansata.ro/contact/
Asociația Șoapta Florilor https://soaptaflorilor.ro/despre-noi/ office@soaptaflorilor.ro
Asociația Tadeu https://asociatiatadeu.ro/
Asociația Touched https://touchedromania.org/ https://touchedromania.org/contact/
Asociația Valentina https://www.valentina-romania.ro/ro/actiunile-noastre https://www.valentina-romania.ro/ro/contact
Asociația Youth Vision for Society https://yvs.ro/ https://yvs.ro/contact/
AutismVoice https://autismvoice.ro/ https://autismvoice.ro/contact/
Carusel https://carusel.org/
Centrul de zi pentru Copii „Sfânta Muceniță Sofia”
https://m.facebook.com/people/Centrul-de-zi-Sf-Mucenita-Sofia/100080267753386/
Consiliul Național al Dizabilității din România https://www.fcndr.ro/ https://www.fcndr.ro/index.php/contact-us/
Crucea Alb Galbenă https://www.cag.ro/ cruceaalbgalbena@cag.ro
Crucea Roșie Sector 3 https://crucearosie-sector3.ro/ https://crucearosie-sector3.ro/contact/
De bunăvoie http://debunavoie.ro/ http://debunavoie.ro/ro/contact
Frații Misiunii Caritații https://parohiasfanton.ro/fratii-2/ https://parohiasfanton.ro/contact-2/
Fundația Comunitara București https://fundatiacomunitaraBucurești.ro/ https://fundatiacomunitaraBucurești.ro/contact/
Fundația Culturală Om Bun
Fundația Estuar https://www.estuar.org/ https://www.estuar.org/contact/
Fundația FARA https://faracharity.ro/ https://faracharity.ro/contact/
Fundația Filantropia http://fft.ro/ http://fft.ro/contact-fundatia-filantropia/
Fundația ICAR http://www.icarfoundation.ro/ro/ http://www.icarfoundation.ro/contact/
Fundația Inimi deschise https://inimideschise.ro/ contact@inimideschise.ro
Fundația Inovații Sociale Regina Maria https://fundatiainovatiisociale.ro/ https://fundatiainovatiisociale.ro/date-de-contact/
Fundația Joyo info@fundatia-joyo.org
Fundația MATCA-2000
https://fundatiamatca2000.wordpress.com/about/
Fundația Motivation https://motivation.ro/ https://motivation.ro/contact/
Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale https://www.fdss.ro/ https://www.fdss.ro/contact
FUNDAȚIA POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES – PCRM https://policycenter.eu/ro/ https://policycenter.eu/ro/contacteaza-ne/
Fundația Regală Principesa Margareta a României https://www.frmr.ro/ https://www.frmr.ro/
Fundația Roumanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român https://www.raa.ro/?rl-no-optimization=1 https://www.raa.ro/contact/
Fundația Sensiblu https://www.fundatiasensiblu.ro/
Fundația Sf Dimitrie http://www.fundatiasfantuldimitrie.ro/ http://www.fundatiasfantuldimitrie.ro/contact
Fundația umanitară Health Aid http://healthaidromania.ro/ http://healthaidromania.ro/contact/
FUNDAȚIA UȘA DESCHISĂ http://www.usadeschisa.ro/ro/ http://www.usadeschisa.ro/ro/contact/
Fundația Viață și Lumină https://fvl.ro/ https://fvl.ro/contact/
Fundația World Vision România https://worldvision.ro/ https://worldvision.ro/contact-world-vision/
GRADO https://grado.org.ro/ https://grado.org.ro/contact/
Institutul de fapte bune https://www.facebook.com/institutuldefaptebune/ Cris.bogasievici@gmail.com
NABU Global https://www.nabu.org/ https://www.nabu.org/contact
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual https://www.organizatia-suedeza.ro/ https://www.organizatia-suedeza.ro/contact
Organizația umanitară Concordia https://www.concordia.org.ro/ secretariat@concordia.org.ro
Ovid https://www.ovid.ro/ https://www.ovid.ro/contact/
Parada https://paradaromania.ro/ https://paradaromania.ro/contact-2/
Salvati Copiii https://www.salvaticopiii.ro/ secretariat@salvaticopiii.ro
Samusocial https://www.samusocial.ro/ https://www.samusocial.ro/contact/contact-samusocial/
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA https://crucearosie.ro/ https://crucearosie.ro/contact-sediul-central
Sufleterra https://www.sufleterra.ro/ Sufleterra – Contact
The Social Incubator https://asociatiasocialincubator.org/ https://asociatiasocialincubator.org/contact/
Tzuby Kids https://tzubyskids.ro/
UNICEF https://help.unicef.org/ukraine2022?country=RO&language=ro https://www.unicef.org/romania/ro/contacta%C8%9Bi-ne
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI https://www.adizmb.ro/ https://www.adizmb.ro/contact/
Asociația de Educație, Dezvoltare și Sprijin Cultural (AEDSC) http://www.aedsc.ro/
Asociația centrul de promovare și evaluare prin educație https://cepec.ro/en https://cepec.ro/en/contact-en
Asociația pentru incluziune și progres social
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII RURALE https://www.adcr.ro/ https://www.adcr.ro/contact/
ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ – INTEGRA
https://www.facebook.com/people/Asociatia-Pentru-Integrare-Europeana-Si-Dezvoltare-Durabila-Integra/100068087881905/
ASOCIAȚIA SIMȚ CIVIC https://asociatiasimtcivic.ro/
Asociația Tineri pentru dezvoltare durabilă în Europa https://asociatia-atdde.wixsite.com/atdde2 https://asociatia-atdde.wixsite.com/atdde2/contact
ASOCIAȚIA URBAN SMART DEVELOPMENT – DEZVOLTARE URBANĂ INTELIGENTĂ http://www.smartromania.org/ http://www.smartromania.org/index.php/contact.html
ASOCIAȚIA VARYAFIN http://www.varyafin.org/ http://www.varyafin.org/contact.php
Expand Concept SRL https://expandconcept.ro/
Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România https://undfr.ro/ https://undfr.ro/contact/
Asociația C.A.R. Metropolitan https://www.carmetropolitan.ro/
Asociația C.A.R. TITAN
Asociația C.A.R.MUNICIPIUL BUCUREŞTI
STR. LACUL PLOPULUI NR. 10, BL. V7, SC. 1, AP. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI
Asociația C.A.R.P. „Omenia” http://www.carp-omenia.ro/ http://www.carp-omenia.ro/index.php/contact/
Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC IMC – C.A.R. IMC
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 3, BL. 101, SC. 4, AP. 65, SECTOR 3, BUCUREȘTI
Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC ISOCAB B-DUL FERDINAND I NR. 131, BL. E2, SC. B, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI
Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR https://asociatiacarsanitar.ro/ office@asociatiacarsanitar.ro
CAR COLUMNA DGASPC SECTOR 4
https://m.facebook.com/profile.php?id=100067486092499&_rdr
CAR Star Credit I.F.N. https://ro-ro.facebook.com/star.credit.ifn/
UNIUNEA C.A.R. BUCUREȘTI 2001 https://www.uncar.ro/Despre-noi.aspx https://www.uncar.ro/contact.aspx
Act for Tomorrow https://actfortomorrow.ro/ https://actfortomorrow.ro/contact/
Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului https://managenergy.ro/agentia-2/despre-noi/ https://managenergy.ro/contact/
Asociația CSR Nest https://www.csrnest.ro/ https://www.csrnest.ro/contact/
Asociația de reciclare a materialelor din constructii și demolări (ARMDCD) https://www.facebook.com/armdcd/
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă https://www.ardld.ro/ro/despre-noi/ https://www.ardld.ro/ro/contact/
Asociația Alucro https://alucro.ro/ https://alucro.ro/contact/
Asociația Coaliția pentru Economie Circulară CERC https://www.economiecirculara.eu/ https://www.economiecirculara.eu/contact/
Asociația Coaliția Pro DEEE https://prodeee.ro/ https://prodeee.ro/contact/
Asociația de Ecoturism din România https://asociatiaaer.ro/ https://asociatiaaer.ro/contact/
Asociația EcoDurabil STR. MĂRGEANULUI NR. 8, SECTOR 5, BUCUREȘTI
Asociația Green Initiative https://www.greenitiative.ro/ https://www.greenitiative.ro/contact
Asociația Grow up Romania https://growupromania.ro/
Asociația Incotroceni https://incotroceni.ro/ https://incotroceni.ro/contact/
Asociația Micile Bucurii https://micilebucurii.ro/ https://micilebucurii.ro/contact/
Asociația Mission4Life https://asociatiamission4life.ro/ https://asociatiamission4life.ro/contact/
Asociația pentru tranziție urbană https://atu.org.ro/ https://atu.org.ro/contact/
Asociația Plan B https://planb.ngo/ro/acasa/ https://planb.ngo/ro/acasa/
Asociația preocupați de viitor https://preocupatideviitor.org/ https://preocupatideviitor.org/contact/
Asociația Reco Lamp https://recolamp.ro/ https://recolamp.ro/contact/
Asociația Recobat plus https://recobat-plus.ro/ https://recobat-plus.ro/contact/
Asociația REPER 21 https://reper21.ro/ https://reper21.ro/contact/
Asociația Română pentru dezvoltare locală durabilă https://www.ardld.ro/ro/despre-noi/ https://www.ardld.ro/ro/contact/
Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor https://www.armd.ro/ https://www.armd.ro/contact.html
Asociația România în Tranziție https://transition-romania.info/ https://transition-romania.info/contact/
Asociația Seneca Ecologos https://ecologos.ro/ ecologos@asociatiasnk.ro
Banca pentru Alimente București https://bpaBucurești.org/ https://bpaBucurești.org/contact/
Centrul de dezvoltare durabilă Polizu
https://www.facebook.com/cddpolizu/?locale=ro_RO
Centrul pentru comunicare etică și dezvoltare durabilă
CeRe https://cere.ong/ https://cere.ong/contact/
Crucea Roșie Sector 6 https://crucearosie6.ro/ https://crucearosie6.ro/contact/
Ecopolis https://www.ecopolis.org.ro/ https://www.ecopolis.org.ro/contact/
Ecoteca https://ecoteca.ro/ https://ecoteca.ro/contact
Ești din Sector 5
https://www.facebook.com/groups/estidinsector5/
ETI PC https://etipc.ro/ https://etipc.ro/contact/
FEPRA https://fepra.ro/
Fundația Eco Civica https://fundatiaecocivica.ro/ https://fundatiaecocivica.ro/contact/
Fundația Pro Natura http://pronatura.weebly.com/ http://pronatura.weebly.com/contact.html
Fundația The Institute https://institute.ro/
Greentury https://21st.greentury.org/ https://21st.greentury.org/contact/
Institutul Verde https://institutulverde.ro/ https://institutulverde.ro/contact/
Intre Vecini https://www.facebook.com/intrevecini/
Magazinul social Somaro http://somaro.org/ http://somaro.org/ro/contact/
Mai mult verde https://maimultverde.ro/ https://maimultverde.ro/contact/
Roma Entrepreneurship Development Initiative https://redi-ngo.eu/ office@redi-ngo.eu
Romanian Circular economy stakeholder platform https://rocesp.ro/
Stardust Architects https://stardustarchitects.com/ https://stardustarchitects.com/Contact
Terra Milleniul 3 https://terramileniultrei.ro/ https://terramileniultrei.ro/contact/
UrbanCultor https://www.urbancultor.ro/ contact@urbancultor.ro
Viitor Plus – Atelierul de Pânză https://www.viitorplus.ro/atelierul-de-panza/ https://www.viitorplus.ro/contact/
Zero Waste Romania https://www.zerowasteromania.org/

Rapoarte de monitorizare ale unei politici publice de la nivelul Sectorului 3

În aprilie 2021, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2021-2027 (SDD 2021-2027). Această strategie reprezintă o abordare integrată a aspectelor economice, sociale și de mediu esențiale. Printre aceste aspecte se numără egalitatea de șanse, protecția biodiversității, adaptarea la schimbările climatice, capitalul uman, infrastructura, dar și economia circulară și managementul deșeurilor, printre altele.

Documentul se dorește a fi  un „ghid al dezvoltării pe termen mediu și lung al sectorului”, prezentând provocări și soluții pentru problematica menționată anterior. Un aspect notabil al acestei strategii este includerea raportului strategiei pentru perioada 2014-2020, care poate oferi un cadru util pentru evaluarea progresului pe care îl va urmări Grupul de Acțiune constituit în cadrul proiectul „Noul București, o capitală a tuturor„, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având codurile MySMIS 131435 și SIPOCA 1085

Această inițiativă urmărește să sporească capacitatea organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) beneficiare implicate în proiect de a monitoriza politicile publice și de a colabora cu autoritățile publice locale pentru a îmbunătăți aceste politici. De asemenea, autoritățile publice locale beneficiază de o analiză comprehensivă a politicilor publice, realizată din perspectiva comunității.

Raportul de monitorizare a SDD 2021-2027 va fi disponibil public pe platforma „Bucureștiul social și solidar”, după ce va fi supus discuției cu reprezentanții Primăriei Sectorului 3, care au responsabilitatea implementării acestei strategii.

După constituirea în luna februarie 2023, Grupul de Acțiune format din 7 reprezentanți ai ONG-urilor cu preocupări în domeniul mediului din capitală, a avut 4 întâlniri online, în perioada martie – august 2023 în cadrul cărora s-a monitorizat și evaluat modul de implementare al SDD 2021-2027, în Sectorul 3, București. Au fost pregătite și trimise solicitări către autoritățile publice competente în vederea înțelegerii mai aprofundate a tematicii urmărite. Totodată, au fost monitorizate articoelele și materialele apărute în spațiul public, conexe subiectului de interes, în perioada octombrie 2022-august 2023.

Raport de monitorizare și evaluare a politicilor selectate de la nivelul Sectorului 3 – Documentul este disponibil AICI

MONITORIZARE MEDIA:

ALĂTURĂ-TE

Grupului nostru de dezbateri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .