antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Economia socială – o soluție pentru Integrarea incluzivă

Economia socială, numită și economie solidară sau cel de-al treilea sector, întrunește ansamblul activităților organizate independent și al căror scop este să servească interesul general, să satisfacă nevoile sociale, economice sau de mediu ale membrilor unei colectivități sau comunități prin: creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând unui grup vulnerabil, producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări. 

Reglementări din domeniul economiei sociale

Reglementările din domeniul economiei sociale permit forme diverse de organizare: cooperative, societăți mutuale, asociații, fundații etc. Indiferent de forma de organizare juridică aleasă, întreprinderile sociale trebuie să înțeleagă că, potrivit IES (Institutul de Economie Socială, www.ies.org.ro), scopul principal al economiei sociale constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și în oferirea de noi oportunități persoanelor dezavantajate sau care fac parte din categorii vulnerabile. Modelul de întreprindere socială este definit, în general, prin respectarea unor valori comune, precum prioritatea acordată persoanei și obiectivelor sociale, prin aplicarea principiilor solidarității și responsabilității, prin alocarea celei mai mari părți a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă si de furnizare de servicii membrilor, în conformitate cu interesul general. 

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție

Economia socială, este definită în Legea 219/2015,  ca fiind ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări. Acest model de economie are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați.

BUNE PRACTICI din economia socială din România

Ateliere fără frontiere

Înființată în 2008, asociația Ateliere Fără Frontiere este acreditată ca furnizor de servicii de ocupare și  urmărește inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate. Organizație românească non-profit, Ateliere Fără Frontiere este parte din SOS Group-International Action, o rețea globală care lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Ateliere Fără Frontiere promovează și aplică politicile economiei sociale. Asociația este promotorul și pionierul inserției pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, ce deține o metodologie inspirată din modelele europene și conformă cu realitățile din România.

Brutăria Concordia

Înființată în 2011 de către organizația umanitară CONCORDIA, activă la nivel internațional, Brutăria Concordia a început ca o activitate suplimentară, într-un mic atelier de panificație pentru copiii din centrul rezidențial din satul Aricești Rahtivani, județul Prahova. În scurt timp, a devenit o posibilitate clară pentru copii și tineri de a avea o ocupație pentru viitor. Pregătirea tinerilor în etapele de fabricație – de la modelarea aluatului, până la coacerea pâinii, urmărește 2 obiective majore:

– Social, de integrare socio-profesională  a tinerilor care provin din medii defavorizate. Beneficiarii proiectului urmează cursul de brutar și obțin diplome de calificare, sunt angajați pentru o perioadă temporară în întreprindere unde acumulează experiență, în baza căreia se pot apoi angaja convențional.

– Generarea de profit care este utilizat pentru a sprijini instruirea altor tineri din medii defavorizate.

UtilDECO

Înființată în 2008 de către Fundația „Alături de Voi” Romania (ADV), întreprinderea socială de inserție UtilDeco propune o soluție de angajare pentru tinerii cu dizabilități ori ai celor care vin din sistemul de protecție al copilului sau din familii cu probleme, dar și alte persoane vulnerabile.

Modelul de intervenție complet, pe principiul one-stop-shop folosit de UtilDeco, permite ca 60% dintre angajați să fie persoane cu dizabilități sau din alte categorii defavorizate, realizând o serie de produse și servicii, între care: servicii de angajare și plasare pe piața muncii (www.jobdirect.ro), arhivare fizică, electronică și depozitare documente (www.depozitarhivare.ro), croitorie și personalizare (www.utildeco.ro), tipografie și decorațiuni interioare (www.utildeco.ro), servicii SSM și SU.

Resurse

În cadrul proiectului „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085), derulat de Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Municipiului București, în perioada 01.08.202230.09.2023, a avut loc o sesiune de formare (19-21 octombrie 2022) pentru reprezentanții ONG-urilor din Capitală, dedicată acestei problematici: „DEZVOLTARE LOCALĂ INCLUZIVĂ”. Link Comunicat de presă (COMUNICAT DE PRESA_CURS DEZVOLTARE INCLUZIVA.docx – Documente Google ) + link prezentări:

Pentru mai multe informații despre întreprinderile sociale de inserție, puteți accesa următoarele resurse:

Legea economiei sociale (219/2015)

Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala (dreptonline.ro)

Comisia Europeană  – Comunicarea din decembrie 2021 (sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778),  

IES, Institutul de Economie Socială, http://www.ies.org.ro/ce-este-economia-sociala-1

Centrul de resurse pentru inițiative etice și solidare, https://cries.ro/economie-sociala/ 

Social Economy Europe is the secretariat of the European Parliaments Social Economy Intergroup – https://www.socialeconomy.eu.org/

Eurofound – https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/social-economy

SSE International Forum – 

https://www.socialeconomynews.eu/en/colombia-hosted-for-the-first-time-the-mont-blanc-meetings-a-global-meeting-of-the-social-and-solidarity-economy/ 

https://youtu.be/6TZ-NUeGRAU

România – economie socială – Legea nr. 219/2015 privind economia socială (Norme metodologice Hotărârea nr. 585/2016). 

ALĂTURĂ-TE

Grupului nostru de dezbateri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .