antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Economia circulară – Pilon principal al Pactului Ecologic European

Economia circulară este unul dintre principalii piloni ai Pactului Verde European, lansat în decembrie 2019 de Comisia Europeană. Avantajele acestui tip de economie rezidă din Planul de Acțiune adiacent, lansat în 2020, care are drept obiective: sustenabilitatea produselor distribuite în UE, consolidarea rolului consumatorilor și al achizitorilor, reducerea volumului de deșeuri, intensificarea controlului în sectoarele consumatoare de resurse și care au potențial de circularitate (electronice, ITC, baterii, vehicule, ambalaje, plastic, textile, etc.). În acest context, economia circulară poate fi înțeleasă într-un spectru mai amplu: de la optimizarea consumului de resurse până la regândirea modelelor de business și la pregătirea pentru reciclare, incluzând astfel o paletă largă de acțiuni din multiple sectoare economice.

Economia circulară – model benefic pentru societate

Economia circulară este un model de producție și consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil. Astfel, se prelungește ciclul de viață al produselor (vezi sursă).

Economia circulară presupune cicluri de producție și consum în care deșeurile sunt reduse la minim, iar ciclul de viață al produselor este extins prin implementarea economiei colaborative, a leasing-ului, a reutilizării, reparării, recondiționării și a reciclării. Modelul „producție – utilizare – eliminare”, cel circular, se axează pe creșterea duratei de viață a produselor, pe procese de restaurare și regenerare. În acest model economic, valoarea este generată prin reducerea costurilor, prin limitarea riscurilor, prin consumul redus de resurse, prin fidelizarea clienților. Este, cu siguranță, un model mai benefic pentru societate decât cel linear, „exploatare – producție – consum – deșeuri”,  orientat spre consum, în care valoarea este înțeleasă în raport cu volumul produselor vândute. 

Nivelul Economiei circulare în România

În septembrie 2022, a fost aprobată, prin HG 1172/2022, Strategia naţională privind economia circulară. Elaborată sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, strategia acoperă 14 sectoare economice din România din punct de vedere al potenţialului lor de circularitate, stabilind o direcţie generală clară pentru a accelera tranziţia de la un model economic liniar la unul circular. Documentul vizează direcții de acțiune precum: 

  • Reducerea consumului de materii prime virgine prin extragerea mai durabilă a materiilor prime și prin activități de reciclare și recuperare.
  • Reducerea consumului de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viață a produselor.
  • Reducerea impactului activităților de producție asupra mediului.
  • Reducerea impactului activităților de gestionare și de eliminare a deșeurilor și a apei reziduale asupra mediului
  • Îmbunătățirea coerenței politicilor și a guvernanței, a comunicării și a colaborării dintre autoritățile locale, regionale și naționale. 

Mai multe detalii aici (link: Strategia Națională privind Economia Circulară (gov.ro))

Resurse

În cadrul proiectului „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085), derulat de Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Municipiului București, în perioada 01.08.2022–30.09.2023, a avut loc o sesiune de formare (19-21 octombrie 2022) pentru reprezentanții ONG-urilor din Capitală, dedicată acestei problematici: „DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ & ECONOMIE CIRCULARĂ”. Link Comunicat de presă (COMUNICAT DE PRESA_CURS ECONOMIE CIRCULARA.docx – Documente Google ) + link prezentări:

ALĂTURĂ-TE

Grupului nostru de dezbateri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .