antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Primăria Municipiului București centralizează evenimentele într-o bază de date

Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ preuniversitar, Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București a centralizat toate informațiile transmise de instituții subordonate municipalității București cu privire la proiectele / evenimentele / acțiunile derulate sau care

1 2

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .