antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Anunț public privind disponibilizarea proiectului Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului București și finalizarea raportului de mediu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI având sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Mun. București, titular al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului București, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan/program menționat și a finalizării raportului de mediu. Raportul de mediu poate fi

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București anunță începerea Consultărilor pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 2023

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în acord cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, supune consultării și dezbaterii publice Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2023

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .