antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Înființată în 2008, asociația Ateliere Fără Frontiere (link site) urmărește inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate. Organizație românească non-profit, Ateliere Fără Frontiere este parte din SOS Group-International Action, o rețea globală care lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Untitled design

Ateliere Fără Frontiere promovează și aplică politicile economiei sociale. Asociația este promotorul și pionierul inserției pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, ce deține o metodologie inspirată din modelele europene și conformă cu realitățile din România.

Ateliere Fără Frontiere a creat 4 ateliere de economie socială, solidară și circulară: întreprinderi sociale de inserție prin activitate economică:

 • Atelierul Educlick: (inițial Reconnect din 2008, redenumit Educlick din 2020) peste 1750 de tone de DEEE-uri colectate de la înființare și până în 2022, dintre care aproximativ 557 tone pregătite pentru reutilizare. În urma recondiționării, au fost donate peste 26.500 de calculatoare către proiecte educaționale, oferind acces la tehnologie unui număr de peste 550.000 de beneficiari (elevi, profesori). Ateliere Fără Frontiere este singurul colector de deșeuri electrice și electronice din România care recondiționează echipament electric și electronic uzat (precum calculatoare, telefoane, imprimante, căști, routere, televizoare ș.a.) obținând astfel un impact de mediu mult mai scăzut chiar decât procesul de reciclare, respectând principiile economiei circulare.
 • Atelierul Remesh: (din 2011) 6 tone de deșeuri de bannere și mesh-uri publicitare salvate de la groapa de gunoi, din care s-au croit peste 72.000 de noi produse din gama fashion și home&deco.
 • Ferma Bio&co: (lansată în 2015 în Ciocănari, Dâmbovița) 4 hectare de teren și solarii unde se cultivă peste 80 varietăți de legume și fructe, care sunt distribuite tot timpul anului către aproximativ 120 de abonați în sistem scurt (from farm to fork). 
 • Atelierul Logietic: lansat în 2022, este un atelier de logistică sustenabilă, în care persoane vulnerabile dobândesc abilități necesare unui viitor post în domeniul logisticii: împachetare, sortare și ambalare produse.
 

Ateliere Fără Frontiere deține o metodologie a serviciului socio-profesional de inserție pe piața muncii a persoanelor vulnerabile pe care o urmărește sub coordonarea unei echipe de specialiști – asistenți sociali, psihoterapeuți, șefi echipă-pedagogică. Parcursul standard de acompaniere socio-profesională AFF pentru inserție durează 24 de luni, timp în care beneficiarii sunt angajați cu contract de muncă într-unul din cele patru ateliere AFF prezentate mai jos și li se acordă un serviciu individualizat care vizează formarea abilităților de muncă, stabilitatea personală și socială, finalizat cu identificarea unui loc de muncă stabil pe piața convențională a muncii. Prin intermediul celor 4 ateliere, persoanele vulnerabile sunt puse în situație de muncă – contract de muncă și salariu – prin care se pot reabilita și învăța deprinderi de muncă. Acest acces la drepturi, facilitează ulterior și inserția pe piața convențională a muncii sau în forme protejate. DÎn perioada 2008-2022 Ateliere Fără Frontiere a oferit servicii și locuri de muncă unui număr de 464 de persoane aflate în situații vulnerabile (beneficiari ai programului de inserție), rata generală de inserție fiind de 77%.

Beneficiarii programului primesc:

 • Servicii personalizate de acompaniere socială,
 • Consiliere pentru inserție
 • Psihoterapie
 • Acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe.   
 

Profilul Beneficiarilor:

Persoane vulnerabile, care cumulează multiple dificultăți la angajare:

 • Șomaj de lungă durată,
 • Adicții,
 • Dizabilități,
 • Abandon școlar,
 • Violență domestică,
 • Trafic de persoane,
 • Probațiune,
 • Pedepse privative de libertate,
 • Lipsa locuinței etc.
 

Începând cu 2020, Ateliere Fără Frontiere este membru în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale 2021-2027 în trei grupuri de lucru: PO Capital Uman (redenumit PO Educație și Ocupare), PO Combaterea Sărăciei (redenumit PO Incluziune și Demnitate Socială) și PO pentru Tranziție Echitabilă (redenumit PO Tranziție Justă). Din aprilie 2020, asociația face de asemenea parte din Comitetul Consultativ pentru Societatea Civilă, care a fost înfiinţat prin Decizie a Prim-Ministrului României, pentru a contribui la elaborarea și implementarea programelor operaționale aferente cadrului financiar multianual 2021-2027. 

Contact:

Șoseaua Oltenției 105 (în incinta INTEC), sector 4, București, cod 041403

Telefon: 0744 66 33 94 | Email: contact@atelierefarafrontiere.ro

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .