antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Platforma de mediu pentru București anunță începerea celei de a patra etape a inițiativei sale de transformare a Capitalei într-un oraș bun de trăit și mai sustenabil. Bugetul total de 100.000 de Euro, susținut în parteneriat cu Penny | REWE Romania, va finanța între două și patru proiecte de biodiversitate urbană care abordează cel puțin una dintre ariile următoare:

  • Amenajare de grădini, iazuri și pajiști urbane ca rezervor de biodiversitate în oraș;
  • Protecție și reabilitare a animalelor sălbatice și a polenizatorilor din zonele urbane sau periurbane;
  • Amenajare de zone umede (porțiuni de lacuri/ râuri) pentru protejarea biodiversității locale.

Decizia privind sumele acordate fiecărui proiect va fi luată în funcție de bugetele aplicanților și de activitățile propuse în cadrul proiectului.

Finanțarea se dorește a fi continuă pe parcursul a trei ani de activități. Proiectele vor fi evaluate anual, iar în funcție de rezultate și de capacitatea Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri suplimentare, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare.

Cine poate aplica (Eligibilitate)

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, sau de grupuri de inițiativă care vor implementa activitățile propuse în București și Ilfov.

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic sau grupuri de inițiativă civică care vor desfășura activitățile propuse în București-Ilfov. Un grup de inițiativă este un grup fără personalitate juridică, compus din minimum 3 persoane individuale care își asumă împreună planificarea și implementarea unui proiect.

Nu sunt eligibili să aplice angajații ING Bank România, angajații PENNY | REWE România, sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților ING Bank, respectiv ai angajaților PENNY | REWE România).

Calendarul programului de finanțare

  • Lansare apel de proiecte: 7 noiembrie 2023
  • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 10 ianuarie 2024
  • Selecția proiectelor câștigătoare: 10 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2024
  • Anunțarea proiectelor câștigătoare: după 31 ianuarie 2024
  • Contractarea proiectelor câștigătoare: 1-8 februarie 2024
  • Implementarea proiectelor: februarie 2024 – ianuarie 2025
  • Raportare finală: până la 28 februarie 2025

Juriul

Selecția proiectelor este realizată de către un juriu, format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, biodiversitate, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și un reprezentant al finanțatorului PENNY | REWE România.
Componența integrală a juriului va fi anunțată pe website-ul Platformei de mediu pentru București  înainte de 31 decembrie 2023

Mai multe detalii despre eligibilitate, criterii de selecție și procedura de aplicare, pe website-ul oficial al Platformei de mediu pentru București pe Platforma de Mediu pentru București.

Categories Finanțări

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .