antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Apelul În Stare să Ajut este al treilea Apel al anului 2023 lansat în cadrul Programului În Stare de Bine. Acesta este menit să vizeze o tematică ce reprezintă o prioritate socială la nivelul anului curent în România.

Bugetul total al apelului: 1.050.000 lei

Valoare proiect: minim 30.000 lei / maxim 175.000 lei

Pentru această ediție,  Apelul În Stare să Ajut își propune să susțină inițiative de prevenție a consecințelor negative asociate consumului de droguri în rândul adolescenților.

Obiectivul specific al Apelului 3 – În Stare să Ajut este dezvoltarea și implementarea de inițiative de prevenire consecințelor negative asociate consumului de droguri în rândul adolescenților din România, prin oferirea accesului acestora la informații, servicii și resurse specializate pentru a reduce riscurile asociate consumului de droguri în această grupă de vârstă și pentru a promova un stil de viață sănătos.

Programul susține inițiative precum:

  • Activități de informare/ conștientizare îdespre riscurile consumului de droguri și pentru a stimula deprinderea unui stil de viață sănătos, fără comportamente de risc.
  • Activități de vizează combaterea bullying-ului stigmei și discriminării asociate consumului de droguri;
  • Activități de dezvoltare a rezilienței adolescenților în fața presiunilor sociale;
  • Consiliere și asistență psihologică și emoțională acordate tinerilor aflați în risc de consum;
  • Programe de formare și mentorat pentru cadre didactice în vederea abordării temelor privind consumul de droguri;
  • Grupuri de suport și sau safe space-uri în școală sau în afara acesteia, destinate adolescenților consumatori sau cu risc de consum;
  • Campanii media creative destinate adolescenților, pentru a stimula deprinderea unui stil de viață sănătos, fără comportamente de risc.
  • Activități ce vizează părinții sau aparținătorii legali: s pentru stimularea prevenției și combaterea efectelor negative asociate consumului de droguri;

Target vizat: acest apel se adresează în principal adolescenților cu vârsta între 12 și 18 ani, aflați în situații și în medii de risc în ceea ce privește consumul de substanțe.

Pe lângă grupul țintă vizat direct de program, cel al adolescenților, este permisă includerea altor grupuri țintă care au un impact direct asupra acestora. Astfel, se pot lua în considerare și alte categorii de beneficiari, cum ar fi părinții, cadrele didactice și membrii comunității extinse

Mai multe informații despre tipurile de activități eligibile găsiți în Ghidul Solicitantului.

Durata minima a unui proiect este 3 luni iar durata maximă este de 5 luni. Se estimează posibilitatea începerii proiectelor în data de 15 ianuarie 2024, cu dată limită de încheiere 15 iunie 2024.

O organizație nu poate înscrie mai mult de o propunere de proiect în calitate de Solicitant și poate primi finanțare în calitate de Solicitant sau partener pentru maxim o propunere de proiect.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE A PROIECTELOR: 01 noiembrie 2023 (ora 09:00) – 03 noiembrie 2023 (ora 16:00)

Mai multe informații și detalii pe siteul instaredebine.ro

Categories Finanțări

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .