antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo
Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ preuniversitar, Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București a centralizat toate informațiile transmise de instituții subordonate municipalității București cu privire la proiectele / evenimentele / acțiunile derulate sau care se vor desfășura până la data de 26 aprilie 2024, la care să poată participa elevii și cadrele didactice ca activitate în cadrul programelor „Școala altfel”, respectiv „Săptămâna verde”. Aceastea pot fi vizualizate în secțiunea nou creată pe site ul www.pmb.ro / Programe și proiecte PMB/ Școala altfel și Săptămâna verde 2023-2024 – https://www.pmb.ro/programe/12.
Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se deruează în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, planificarea fiind făcută de unitățile de învățământ.
Informații și foto preluate de pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .