antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Miniștrii din UE au ajuns, ieri, 10nd octombrie 2023, la un acord politic cu privire la o recomandare privind dezvoltarea condițiilor-cadru ale economiei sociale, în vederea promovării incluziunii sociale și a accesului la piața forței de muncă.

În prima recomandare a Consiliului privind economia socială, statelor membre li se recomandă să ia măsuri pentru a recunoaște și a sprijini rolul economiei sociale în:

  • facilitarea accesului la piața forței de muncă, în special pentru grupurile vulnerabile sau subreprezentate
  • promovarea incluziunii sociale, prin furnizarea de servicii sociale și de îngrijire accesibile și de înaltă calitate
  • stimularea dezvoltării competențelor, inclusiv a competențelor necesare pentru dubla tranziție verde și digitală
  • promovarea inovării sociale și a dezvoltării economice durabile.

Economia socială asigură 13,6 milioane de locuri de muncă în Europa, oferind locuri de muncă incluzive și de calitate, promovând coeziunea socială și teritorială, stimulând inovarea socială și promovând dubla tranziție verde și digitală. Aceste măsuri sprijină principiile Pilonului european al drepturilor sociale și obiectivele conexe privind ocuparea forței de muncă, competențele și reducerea sărăciei.

Având în vedere că astăzi s-a ajuns la un acord politic, recomandarea va fi adoptată în mod formal în cadrul unei viitoare reuniuni a Consiliului. După adoptarea propunerii, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a adopta sau a-și actualiza strategiile naționale privind economia socială.

Aflați mai multe informații accesând site-ul Consiliului Europei.

Categories Alte știri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .