antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Cea de a treia ediție a competiției naționale adresată celor ce respectă principiile dezvoltării durabile în proiectele pe care le derulează are ca temă „producție și consum responsabile”. Termenul-limită de înscriere este 18 septembrie, ora 18:00.

Concursul Cum producem și cine consumă?, organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, va premia proiecte realizate în ultimii 3 ani, care investighează deopotrivă modalitățile de a produce fără a crește impactul negativ asupra mediului și societății, respectarea principiilor de muncă decentă, precum și comportamentele de consum responsabil.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să se fi derulat în perioada 1 septembrie 2020 – 1 septembrie 2023 și să atingă teme ce se regăsesc cel puțin în unul dintre următoarele Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD):

 • ODD 7 (energie curată și la prețuri accesibile)
 • ODD 8 (muncă decentă și creștere economică)
 • ODD 9 (industrie, inovație, infrastructură)
 • ODD 11 (orașe și comunități durabile)
 • ODD 12 (consum și producție responsabile)
 • ODD 17 (parteneriate pentru realizarea obiectivelor)

Competiția se adresează inițiatorilor de proiecte din următoarele categorii de entități:

 1. ONG: ONG-uri sau grupuri de inițiativă,
 2. ȘCOLI: Școli, licee, grădinițe, Inspectorate școlare județene, instituții de tipul „Palatul Copiilor”, „Casa Corpului Didactic” sau similar,
 3. UNIVERSITĂȚI ȘI CERCETARE: Universități și institute de cercetare & dezvoltare,
 4. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, instituții ale administrației centrale sau locale, servicii deconcentrate),
 5. SOCIETĂȚI COMERCIALE.

Înscrierea în concurs se face până pe 18 septembrie 2022 (18:00), prin completarea formularului de la acest link: https://bit.ly/DDDGala2023

Competiția face parte din programul de conștientizare și informare desfășurat de Departament pentru a face mai accesibile cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030.

Programul se întinde pe durata a 7 ani și premiază în fiecare an campionii câte unui domeniu dintre următoarele: 1. Educație; 2. Echitate; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 6. Consum și producție; 7. Digitalizare. Anul 2021 a fost dedicat EDUCAȚIEI, iar 2022 APEI.

Jurizarea va examina următoarele caracteristici ale înscrierilor: (1) cât de colaborative sunt proiectele; (2) dacă aduc un beneficiu public; (3) creativitatea; (4) replicabilitatea și vizibilitatea; și (5) capacitatea de a genera continuitate.

Juriul va alege 5 CAMPIONI AI DEZVOLTĂRII DURABILE (câte unul pentru fiecare dintre categoriile de mai sus), care vor fi premiați la Gala Dezvoltării Durabile, organizată în luna noiembrie a acestui an, în parteneriat cu TVR.

Categories Alte știri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .