antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Termenul de înscriere sau nominalizare a parteneriatelor și inițiativelor în Competiția Parteneriatelor pentru un București Social și Solidar se prelungește până pe 03.09.2023.

Societatea civilă și autoritățile publice locale mai au posibilitatea de a înscrie parteneriate APL-ONG încheiate în perioada 2021-2023:

🔸  pentru dezvoltare locală durabilă în București.

🔸 pentru incluziune socială în București.

🔸  din domenii relevante pentru dezvoltarea Municipiului București.

Se pot înregistra și:

🔸 alte inițiative care contribuie la dezvoltarea Municipiului București (inițiative cetățenești, ale instituțiilor publice, ale instituțiilor de învățământ, culturale, mobilitate urbană etc.).

Pentru înscriere sau nominalizare este necesară completarea formularului de ÎNSCRIERE / NOMINALIZARE.

 Participarea la Competiția Parteneriatelor oferă oportunitatea de a primi o recunoaștere a parteneriatelor încheiate de către societatea civilă și Autoritățile Publice Locale, în cadrul eforturilor comune pentru dezvoltarea durabilă și incluziunea socială în București. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul GALEI PARTENERIATELOR, care va avea loc pe 19 septembrie 2023. La acest eveniment vor fi invitați reprezentanți ai societății civile, ai autorităților publice locale, ai presei, experți și specialiști din domeniul social și de mediu.

Competiția Parteneriatelor este inclusă în proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Succes tuturor în Competiției Parteneriatelor 2023!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .