antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Joi, 31 august 2023, este ultima zi în care se mai pot înregistra înscrieri sau nominalizări parteneriate și inițiative în cadrul Competiției Parteneriatelor. Cei care doresc să participe mai au la dispoziție doar o săptămână în care pot să înscrie sau să nominalizeze parteneriate APL-ONG pentru dezvoltare locală durabilă în București, APL-ONG pentru incluziune socială în București, alte parteneriate APL-ONG din alte domenii relevante pentru dezvoltarea Municipiului București, sau alte inițiative care contribuie la dezvoltarea Municipiului București (pentru inițiative cetățenești, ale instituțiilor publice, ale instituțiilor de învățământ).

Pentru înscriere sau nominalizare este necesară completarea formularului de ÎNSCRIERE / NOMINALIZARE.

 Participarea la Competiția Parteneriatelor oferă oportunitatea de a primi o recunoaștere a parteneriatelor încheiate de către societatea civilă și Autoritățile Publice Locale, în cadrul eforturilor comune pentru dezvoltarea durabilă și incluziunea socială în București. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul GALEI PARTENERIATELOR, care va avea loc în luna septembrie 2023. La acest eveniment vor fi invitați reprezentanți ai societății civile, ai autorităților publice locale, ai presei, experți și specialiști din domeniul social și de mediu.

 Categoriile de premii sunt:

  1. PARTENERIATE

A – Parteneriate APL-ONG pentru dezvoltare locală durabilă în București.

B – Parteneriate APL-ONG pentru incluziune socială în București.

C- Parteneriate APL-ONG din alte domenii relevante pentru dezvoltarea Municipiului București.

 

2. PREMII SPECIALE

D – Inițiative care contribuie/au contribuit la dezvoltarea Municipiului București și la rezolvarea unor domenii relevante pentru București și/sau diverse comunități (inițiative cetățenești, ale instituțiilor publice, ale asociațiilor/fundațiilor, voluntari, media etc).

Toate aplicațiile vor fi revizuite de către echipa de organizare pentru verificarea respectării condițiilor prevăzute în regulamentul competiției și apoi trimise juriului pentru jurizare. Evaluarea aplicațiilor se va face de către un juriu independent și va ține cont de:

  • impactul calitativ și cantitativ al proiectului asupra grupurilor vulnerabile (pentru proiectele cu caracter social) și asupra mediului (pentru proiecte din domeniul protejării mediului și cele din domeniul economiei circulare);
  • prioritizarea obiectivelor și temelor pentru dezvoltarea socială și de mediu a Municipiului București;
  • colaborările/parteneriatele între ONG și autorități locale/instituții publice, ONG-ONG;
  • comunicarea proiectelor către bucureșteni;
  • implicarea părților interesate în realizarea proiectului.

 Pentru mai multe detalii și informații suplimentare, accesați Regulamentul competiției.

Competiția Parteneriatelor pentru un București Social și Solidar este o ultimă activitate din proiectul Noul București – O Capitală a tuturor, după ce timp de aproape 8 luni au fost organizate 16 Ateliere de Lucru și dialog cu peste 70 de reprezentanți ai administrației locale și ai organizațiilor independente din domeniul social și al economiei sociale și din domeniul gestionării deșeurilor și economiei circulare, furnizori de servicii și experți.

Competiția Parteneriatelor este inclusă în proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Succes tuturor în Competiției Parteneriatelor 2023!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .