antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Societatea civilă, Autoritățile Publice Locale sau simpli cetățeni din Capitală mai au la dispoziție doar 2 săptămâni pentru a înscrie sau nominaliza în Competiția Parteneriatelor proiecte și parteneriate APL-ONG pentru dezvoltare locală durabilă în București, parteneriate APL-ONG pentru incluziune socială în București, alte parteneriate APL-ONG din alte domenii relevante pentru dezvoltarea Municipiului București, sau alte inițiative care contribuie la dezvoltarea Municipiului București (pentru inițiative cetățenești, ale instituțiilor publice, ale instituțiilor de învățământ).

O organizație poate înscrie sau nominaliza oricâte parteneriate și proiecte completând 📝 formularul de ÎNSCRIERE / NOMINALIZARE. Fiecare înregistrare este o oportunitate de a fi recunoscut și promovat în fața presei și a comunității locale pentru contribuția ONG-ului și/sau a APL durabilă a unui Nou București – O capitală a tuturor.

Criteriile de jurizare urmăresc:

  • impactul calitativ și cantitativ al proiectului asupra grupurilor vulnerabile (pentru proiectele cu caracter social) și asupra mediului (pentru proiecte din domeniul protejării mediului și cele din domeniul economiei circulare);
  • prioritizarea obiectivelor și temelor pentru dezvoltarea socială și de mediu a Municipiului București;
  • colaborările/parteneriatele între ONG și autorități locale/instituții publice, ONG-ONG;
  • comunicarea proiectelor către bucureșteni;
  • implicarea părților interesate în realizarea proiectului.

Pentru mai multe detalii și informații suplimentare, accesați Regulamentul competiției.

Competiția Parteneriatelor este inclusă în proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Mult succes tuturor participanților la Competiția Parteneriatelor!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .