antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Cele 16 Ateliere de Lucru începute în ianuarie 2023, organizate de Ateliere Fără Frontiere cu sprijinul a partenerilor din cadrul proiectului „Noul București – O capitală a tuturor”, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3, au ajuns în luna august la final. Workshop-urile au fost un prilej de dezbatere constructivă în care reprezentanți ai Autorităților Publice Locale, ai ONG-urilor, și specialiști din domeniile SOCIALE și de MEDIU au schimbat idei, au împărtășit din experiența lor valoroasă cu ceilalți participanți și au contribuit la discuțiile constructive pentru găsirea de soluții interdisciplinare și sinergii pentru o viață mai bună a cetățenilor capitalei.

Succesul întâlnirilor s-a bazat pe colaborarea dintre părțile implicate și orientarea către găsirea de soluții pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor capitalei. Am extras principalele idei identificate de participanți în tipul Atelierelor de Lucru, care sunt un solid punct de plecare pentru transformarea Bucureștiului într-o capitală a tuturor, mai durabilă și prosperă. Sperăm să se găsească mijloace și resurse ca astfel de întâlniri să continue, căci, așa cum puncta Rodica Bărbuță (Fundația MATCA-2000), participantă activă la majoritatea Atelierelor, „este nevoie de o colaborare pe termen lung pentru a putea găsi soluții pentru dezvoltarea sau multiplicarea tuturor serviciilor de care este nevoie”.

Aflați care au fost principalele idei și soluții identificate de participanții la Atelierele de Lucru din materialele vizuale de mai jos:

SOCIAL

MEDIU

 

Mulțumim partenerilor din proiect pentru implicare și tuturor pentru participarea activă la Atelierele de Lucru și pentru ideile împărtășite.

 

Cele 16 Atelierele de Lucru pe teme sociale și de mediu, desfășurate în perioada ianuarie – august 2023, fac parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .