antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Pe 10 august a avut loc o nouă întâlnire a Grupului de Acțiune constituit în cadrul proiectul „Noul București, o capitală a tuturor„, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având codurile MySMIS 131435 și SIPOCA 1085.

Tema principală a întâlnirii online a fost stabilirea structurii raportului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2021-2027 (SDD 2021-2027). Au fost, de asemenea, trecute în revistă câteva articole extrase din monitorizarea presei, care ajută la o mai bună înțelegere a contextului general. Un punct important pe agendă a fost propunerea de soluții prin care ONG-urile să poată contribui la implementarea SDD.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .