antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

În conformitate cu un proiect de hotărâre care va fi discutat în ședința de vineri, 28 iulie 2023, a Consiliului General al Capitalei, Primăria Capitalei și Primăriile Sectoarelor vor împărți responsabilitățile referitoare la măsurile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Astfel, Primăria Capitalei va acționa în aria de competență care cuprinde zonele construite protejate, precum și clădirile pentru care s-au încheiat acte cu Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), alături de clădirile aflate sub administrarea Municipalității. În ceea ce privește primăriile sectoarelor, acestea vor acționa în limitele teritoriale ale subunităților administrative.

În urma acestei împărțiri, numărul de imobile colective ce intră în responsabilitatea Municipalității este de 4.149, în timp ce Primăria Sectorului 1 va fi responsabilă de 1.186 de imobile, Primăria Sectorului 2 de 3.938 imobile, Primăria Sectorului 3 de 2.040 imobile, Primăria Sectorului 4 de 2.464 imobile, Primăria Sectorului 5 de 5.552 imobile, iar Primăria Sectorului 6 de 919 imobile.

 

Mai multe informații: administrație.ro

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .