antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Primăria Municipiului București anunţă pe SEAP licitaţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar sistemului de informare a călătorilor în staţiile de transport public. Contractul are o valoare totală estimată de 756.408 de lei, iar licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată. Proiectul este finanţat prin PNRR.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 40%, metodologia de realizare a contractului şi planificarea resurselor tehnice şi umane 36%, iar experienţa specialiştilor 24%.

Ofertanţii vor prezenta lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani şi vor demonstra că au furnizat servicii similare de complexitate comparabilă, la nivelul valorii contractului. Termen limită pentru primirea ofertelor: 9 august.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .