antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Astăzi, 19 iulie, a avut loc ultimul Atelierul de Lucru cu reprezentanții Primăriei Municipiului București, pe tema serviciilor sociale: „Nevoile de servicii sociale și planuri pe raza Municipiului București și accesarea contractelor și proiectelor publice”. Întânlnirea a avut loc la ARCUB și a reunit a reunit reprezentanți ai ONG-urilor din capitală orientate către acest aspect și reprezentanții DGASMB, DAGSPC Sector 1, DAGSPC Sector 2 și DAGSPC Sector 6.

Evenimentul, centrat pe tranziția către o viață independentă a adultului vulnerabil, a fost moderat de Beatrice Manole, Coordonator Advocacy Ateliere Fără Frontiere, moderatorul celor 16 Ateliere de Lucru, care a declarat că „dialogul între APL și ONG-uri, inițiat în cadrul Atelierelor de Lucru, reprezintă o oportunitate de a construi o înțelegere comună a problemelor și nevoilor, de a aborda complexitatea problemelor sociale și de mediu și de a găsi împreună soluții care să servească mai bine cetățenii. În acest ultim Atelier de Lucru cu Primăria Municipiului București, pe teme sociale, am evaluat nevoia de servicii sociale care să sprijine tranziția către o viață independentă a tânărului sau adultului vulnerabil. Asta este important pentru a dezvolta un cadru coerent de inserție socio-profesională.

Baza de discuții a fost Studiul realizat de Ateliere Fără Frontiere și RISE România în iunie, trimis către autoritățile publice locale și societatea civilă. Acest sudiu, intitulat Propunere de măsuri în vederea îmbunătățirii cadrului de inserție socio-profesională a persoanelor adulte vulnerabile”, indică faptul că există un focus pentru susținerea persoanelor cu dizabilități, însă restul de vulnerabilități sunt mai puțin acoperite sau chiar deloc.

Dialogul constructiv a condus la un schimb de idei valoroase prin împărtășirea experienței participanților în diverse proiecte care au impact pozitiv în viața cetățenilor, a cazurilor de bună practică (de exemplu, Centrul de evaluare vocațională și integrare prin muncă DGASPC Sector 1, care a fost dezvoltat având în vedere un model observat în Dublin, ori program pilot de susținere a îngrijitorilor informali pentru persoane vârstnice – inițiativă DGASPC Sector 2) și a surselor de documentare utile creării de noi proiecte și parteneriate. Reprezentanții DAGSMB și ai DAGSPC Sector 1, 2 și 6 au explicat cum sunt cartografiate nevoile persoanelor din categorii vulnerabile, au punctat limitările legislative și nevoia creării unei „hărți a nevoilor” .

Câteva dintre concluziile întâlnirii de ieri au indicat necesitatea digitalizării și creării unei baze de date cu beneficiari și activitățile de susținere oferite pentru aceștia, nevoia acompanierii persoanei vulnerabile de la preluarea beneficiarului, până la integrarea sa completă. De asemenea, a fost evidențiată importanța dezvoltării întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție care oferă șanse de angajare și susținere pentru persoanele din categorii vulnerabile, pe modelul UPA Nazarcea Group, dezvoltată de DGASPC Sector 1, a magazinului caritabil Social Xchange, inițiativă DGASPC Sector 6, ori al Fitoceinăria SanThe din centrul vechi, inițiativă DGASMB) precum și a prevenirii apariției unor situații de vulnerabilitate prin crearea unui proces continuu în care autoritățile și ONG-urile să îndrume cetățenii din școală și până la angajare.

Mulțumim tuturor participanților și experților invitați care au participat la seria de Ateliere de Lucru pe teme SOCIALE cu reprezentanții Primăriei Municipiului București, derulate din ianuarie și până în prezent,  participând activ și aducând contribuții valoroase în cadrul acestor Ateliere de Lucru.

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.31.28
WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.31
Atelier Social PMB 19 iul
IMG_20230719_100440_1500.0
IMG_20230719_100350_1500.0
IMG_20230719_100347_1500.0
IMG_20230719_100344_3_1500.0

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .