antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Viziunea inovatoare și rezultatele impresionante ale proiectului „Let’s Click on Romania” dezvoltat de Ateliere Fără Frontiere în cadrul educlick au fost incluse în cel mai recent studiu dat publicității în luna iulie 2023 de către RREUSE, rețeaua europeană de întreprinderi sociale din economia circulară. Studiul intitulat „Parcurgerea crizei costului vieții: Impactul asupra sectorului reutilizării și impactul social – Răspunsul întreprinderilor sociale din prima linie” (Navigating The Cost-Of-Living Crisis: Impact on the Re-use Sector and Social Enterprises’ response at the frontline), evidențiază proiectul educlick drept un model de bune practici pentru abordarea provocărilor sociale și ecologice ale zilelor noastre.

Una dintre cele mai semnificative contribuții ale proiectului a fost donarea a 4.000 de calculatoare pregătite pentru reutilizare în 258 de școli, cu o atenție specială acordată regiunilor dezavantajate ale țării. Această inițiativă a avut un impact pozitiv asupra a peste 50.000 de copii, oferindu-le acces la tehnologie și educație de calitate.

Pe lângă beneficiile educaționale, eforturile educlick au avut un impact profund asupra mediului și societății. Prin reutilizarea calculatoarelor, a fost evitată emisia a aproape 600 de tone de CO2, reprezentând o contribuție semnificativă la combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, prin proiectul „Let’s Click on Romania”, au fost create 27 de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile, inclusiv 9 refugiați din Ucraina.

Puteți parcurge întreg studiul accesând acest link:  https://rreuse.org/wp-content/uploads/2023/07/cost-of-living-crisis.pdf

 

Despre educlick:

educlick este o platformă prin care calculatoarele uzate devin calculatoare utile pentru educația digitală în școlile, ONG-urile și instituțiile care lucrează cu comunități dezavantajate. Calculatoarele donate sunt compatibile și au calitatea necesară folosirii lor în implementarea diferitelor proiecte educaționale propuse, de la modernizarea laboratoarelor de informatică, la activități de educație non-formală și alfabetizare digitală.

Calculatoarele uzate și casate sunt colectate în mod autorizat conform Autorizației de Mediu nr. 5780/08.04.2014 și a Certificării ISO 14 001 și pregătite pentru reutilizare în cadrul unuia din ateliere de inserție socio-profesională, educlick, înființat de Asociația Ateliere Fără Frontiere pentru persoane vulnerabile apte de muncă, dar care au nevoie de o perioadă de tranziție pentru integrarea pe piața muncii. În timp ce profesional acestea își desfășoară activitatea pentru gestionarea deșeurilor și recondiționarea echipamentelor IT uzate, cu ajutorul asociației are loc stabilizarea socială, învățarea abilităților de muncă și pregătirea pentru un loc de muncă. Procesele din cadrul atelierului se desfășoară sub atenta supraveghere a șefilor de echipa astfel încât calculatoarele recondiționate să fie conforme cerințelor și să prezinte o folosire cât mai îndelungată.

Descoperiți mai multe despre activitățile și proiecte educlick: www.educlick.ro

Categories Stiri ONG-uri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .