antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Potrivit unei hotărâri votate în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), pe 14 iulie, bugetul Capitalei pe 2023 a fost rectificat pentru contractarea unei finanţări rambursabile de până la 156 de milioane de lei, în vederea refinanţării datoriei publice locale.  Actul normativ – adoptat cu 29 de voturi „pentru” şi o abţinere – prevede o majorare de aproximativ 156 de milioane de lei la bugetul Creditelor interne.

Potrivit unei adrese a Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanţare Externă, o hotărâre a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale de joi avizează favorabil contractarea de către Municipalitate a unei finanţări rambursabile de până la aproximativ 156 de milioane de lei „pentru refinanţarea datoriei publice locale, decurgând din rate de capital scadente în semestru II 2023 din finanţările rambursabile contractate direct cu tragerea integrală a acesteia în anul 2023”.

Rectificarea bugetară mai prevede, printre altele, majorări de câte aproximativ 78 de milioane de lei fiecare la subcapitolele Energie termică şi Transport în comun în ceea ce priveşte subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.

Mai multe info: administratie.ro

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .