antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

În scopul de a încuraja implicarea cetățenilor și societății civile în procesul decizional și pentru a promova transparența și colaborarea între administrație și comunitatea locală, Primăria Sectorului 3 a lansat programul „Bugetarea Participativă”. Prin intermediul acestui program, cetățenii, precum și cei care locuiesc, studiază sau lucrează în Sectorul 3 au oportunitatea de a contribui la dezvoltarea comunității și de a-și face ideile cunoscute.

Detalii despre program, prezentate pe pagina de facebook a instituției:

  1. Termenul limită pentru depunerea proiectelor: Până la data de 15 iulie
  2. Informații disponibile: Toate detaliile și instrucțiunile sunt accesibile pe platforma oficială: https://bugetareparticipativa.primarie3.ro/.

Cum funcționează procesul:

  1. Crearea unui cont: Cei interesați trebuie să își creeze un cont pe platformă pentru a putea depune o propunere.
  2. Depunerea proiectului: După ce contul a fost creat, se poate depune propunerea respectivă. Aceasta va fi ulterior analizată în conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate în Regulamentul programului. Propunerile care îndeplinesc aceste criterii vor fi transformate automat în proiecte care vor fi supuse votului cetățenilor.
  3. Votul cetățenilor: Cele mai votate proiecte de către comunitate vor fi implementate de către administrația publică, contribuind astfel la dezvoltarea Sectorului 3.

Cronologie:

  1. Evaluarea proiectelor: Proiectele depuse vor fi evaluate de către o comisie special constituită pentru acest scop.
  2. Afișarea listei finale: Pe data de 8 august va fi afișată Lista finală cu proiectele eligibile ce vor putea fi votate în perioada 8 august-30 august.
  3. Anunțarea proiectelor câștigătoare: Pe data de 1 septembrie vor fi anunțate proiectele câștigătoare care vor beneficia de finanțare din bugetul alocat.

Scopul programului:

Bugetarea Participativă are ca obiectiv principal încurajarea implicării active a cetățenilor și societății civile în luarea deciziilor privind alocarea și utilizarea resurselor publice. De asemenea, prin acest program, se dorește să se dezvolte inițiativele cetățenești pentru îmbunătățirea vieții în cartierele Sectorului 3 și să se promoveze procesul de democrație participativă. Având un buget dublu față de anul precedent, în valoare de opt milioane de lei, programul va finanța minimum 16 proiecte, fiecare proiect beneficiind de o sumă maximă de 500.000 de lei.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .