antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Conform www.administratie.ro, care citează AGERPRES, conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 4 a fost demisă, urmare a deficienţelor constatate de comisia de control la una dintre locaţiile unde erau găzduiţi şase minori aflaţi în grija acestei direcţii.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis, luni, AGERPRES, controlul a avut loc, luni, în cadrul seriei de verificări efectuate, la nivel naţional, în centrele sociale destinate adulţilor, copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul acestor verificări realizate în Sectorul 4 de o echipă mixtă de control, au fost constatate deficienţe în raport cu standardul necesar, precum cele în privinţa aspectului deteriorat al pereţilor interiori, mobilierului, echipamentelor sanitare, cât şi referitor la condiţiile de depozitare a alimentelor.

Locaţia a fost deja închisă, iar minorii au fost relocaţi în alte „spaţii conforme”, pentru ca toate deficienţele constatate să fie remediate în regim de urgenţă

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .