antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Un proiect de aprobare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bucureştiului (SIDU) va fi elaborat şi înaintat Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) după primirea avizului de mediu.

SIDU, dezvoltată în colaborare cu Banca Mondială, stabilește șase obiective strategice pentru creșterea Bucureștiului:

1. Orașul conectat – prin promovarea mobilității urbane durabile și îmbunătățirea accesibilității la rețelele de transport, energie și comunicații.

2. Orașul inovativ – prin sprijinirea tranziției către o economie inteligentă și competitivă.

3. Orașul durabil – prin conservarea patrimoniului natural, reducerea poluării și emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și limitarea efectelor riscurilor.

4.  Orașul incluziv – prin promovarea incluziunii sociale și a diversității, asigurarea accesului nediscriminatoriu la infrastructură și servicii publice.

5.  Orașul atractiv – prin utilizarea eficientă a terenurilor și a fondului construit, punerea în valoare a patrimoniului istoric și a peisajului urban.

6.  Consolidarea capacității administrative pentru o dezvoltare integrată.

Având în vedere responsabilitatea implicării autorităţilor şi a publicului în etapa de definitivare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bucureşti şi de realizare a raportului de mediu aferent acesteia, luni a avut loc la sediul Primăriei Capitalei o dezbatere publică pe tema SIDU, ultima etapă premergătoare primirii avizului de mediu.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, Primăriei Sectorului 3, Termoenergetica Bucureşti SA şi Apa Nova Bucureşti.

Mai multe detalii, pe ADMINISTRATIE.RO

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .