antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

DGASPC Sector 3 angajează asistenți maternali

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asigură oportunități de îngrijire și dezvoltare pentru copiii care se află în situații de dificultate prin încurajarea angajării locuitorilor din comunitate în funcția de asistent maternal profesionist.

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:

·        să locuiască în sectorul 3;

·        să aibă drept de folosință asupra locuinței;

·        să aibă capacitate deplină de exercițiu;

·        să nu fi suferit condamnări penale.

        
De asemenea, sunt importante și antecedentele medicale (atât pentru persoana care va fi atestată ca asistent maternal profesionist, cât și pentru membrii familiei).

Actele necesare pentru dosarul de angajare, informații suplimentare și modalitățile de aplicare se pot obține de la: DGASPC Sector 3 – Serviciul Asistență Maternală (str. Vasile Lucaciu nr. 34, et. 1; tel 0372.126.100 sau 0723.711.640 sau accesând acest link.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .