antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

PMB anunță licitație pentru elaborarea Strategiei de management al deșeurilor

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă pe SEAP licitaţie pentru servicii de consultanţă în vederea elaborării Strategiei de management integrat al deşeurilor în perioada 2022 – 2031. Contractul vizează revizuirea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobată de Consiliul General al Capitalei în 2015.

Valoarea totală estimată a contractului este de 397.000 de lei. În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 40%, iar experienţa specialiştilor totalizează 60%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10 iulie 2023. Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată, iar ofertantul va face dovada prestării în ultimii trei ani de servicii similare, de complexitate comparabilă, în valoare cumulată de cel puţin 277.000 lei, fără TVA.

 

Sursa: https://www.administratie.ro/dispozitie-a-primarului-general-al-capitalei-pentru-desfiintarea-cablurilor-amplasate-fara-documente-pe-domeniul-public/

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .