antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Opiniile cetățenilor din capitală contează în revizuirea PUG București!

Primăria Municipiului București și echipa de  revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București (PUG) invită cetățenii din capitală să își exprime opiniile cu privire la propunerea de PUG. Prin completarea chestionarului, cetățenii vor contribui la modelarea viitorului capitalei.

Rezultatele acestui chestionar vor fi publicate în luna septembrie 2023, oferind astfel ocazia de a vedea impactul participării cetățenilor.

Beneficiarul acestui proiect este Primăria Municipiului București, iar partenerii implicați sunt Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting (CCPEC), Arnaiz Arquitectos S.L.P., Synergetics S.A., Aecom Ingenieria S.R.L., Intergraph Computer Services S.R.L. și Compania de Consultanță și Asistență Tehnică S.R.L (CCAT).

Mai multe informații: https://pug-bucuresti.uauim.ro/

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .