antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

România – cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială din Europa: 1 din 3 români sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială!

Cel mai recent raport Eurostat, publicat în iunie 2023, arată că România se confruntă cu o problemă gravă legată de sărăcie și excluziune socială. În anul 2022, 34% din populație se afla expusă acestui risc, aceasta fiind cea mai mare valoare înregistrată în Uniunea Europeană. România este urmată în clasament de Bulgaria, cu 32%, și de Grecia și Spania, ambele cu 26%. În contrast, în Cehia, doar 12% din populație se confruntă cu aceste probleme, în timp ce în Slovenia procentul este de 13%, iar în Polonia de 16%. Când vine vorba de gospodări cu copii în întreținere, rata riscului de sărăcie și excluziune socială atinge cel mai înalt nivel tot în România, cu 36% din popluație, urmată de Bulgria cu 30,7% și Spania cu 29,2%, în timp ce Slovenia are o rată de doar 8,9%.

Pentru a îmbunătăți situația din țara noastră, o soluție la care ONG-uri și întreprinderi sociale pot contribui, este economia socială. Aceasta vizează integrarea socio-profesională și dezvoltarea incluzivă prin  creșterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în grupuri vulnerabile, dezvoltarea comunităților locale și crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, susținerea și dezvoltarea acestui tip de economie va contribui la implicarea persoanelor vulnerabile în activități cu caracter social și/sau economic, facilitându-le accesul la resurse și servicii comunitare.

Conform datelor publicate de Eurostat, în 2022, 95,3 milioane de persoane din Uniunea Europeană (22% din populație) trăiau în gospodării expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Aceasta înseamnă că aceste persoane se confruntau cu cel puțin una din următoarele situații: risc de sărăcie, lipsuri materiale și sociale severe și/sau traiul într-o gospodărie cu intensitatea foarte scăzută a muncii.

Tinerii adulți sunt mai expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială decât alte grupuri de vârstă

Potrivit raportului, cel mai mare risc a fost înregistrat în rândul tinerilor adulți, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, unde procentul atinge 26,5%. În schimb, adulții cu vârste între 25 și 49 de ani prezintă cel mai mic risc, cu un procent de 19,9%. Între aceste două grupe de vârstă, persoanele în vârstă de 65 de ani și peste au înregistrat un risc de sărăcie și excluziune socială de 20,2%, în timp ce populația cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani a înregistrat un procent de 21,0%. Chiar și cea mai tânără grupă de vârstă, persoanele sub 18 ani, a prezentat un risc relativ ridicat, de 24,7%. Aceste cifre subliniază importanța abordării diferențiate în funcție de grupa de vârstă în implementarea politicilor și inițiativelor menite să combată sărăcia și să asigure incluziunea socială.

 

Indicatorul de risc de sărăcie sau de excluziune socială, prescurtat AROPE, corespunde sumei persoanelor care fie sunt expuse riscului de sărăcie, fie sunt grav defavorizate din punct de vedere material și social sau trăiesc într-o gospodărie cu o intensitate foarte scăzută a muncii. Persoanele sunt incluse o singură dată, chiar dacă se află în mai mult de una dintre aceste situații. Rata AROPE reprezintă ponderea din totalul populației care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Categories Alte știri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .