antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Integrare profesională ale lucrătorilor vulnerabili

Ateliere Fără Frontiere a organizat marți, 13 iunie, conferința „Măsuri și instrumente locale de răspuns la nevoile de integrare profesională ale lucrătorilor vulnerabili”, în parteneriat cu Rise Romania Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție și HR Club Romania, sub patronajul Primăria Municipiului Bucureşti, la ARCUB. Problemele socio-medicale, lipsa unei locuințe sigure, dificultățile în îngrijirea copiilor, existența unui cazier judiciar, problemele cu abuzul de substanțe, lipsa accesului la educație/instruire, precum și violența domestică, se numără printre piedicile pe care categoriile de persoane dezavantajate le prezintă la momentul accesării pieței de muncă. În cadrul evenimentului, specialiștii au atras atenția asupra faptului că încadrarea pe piața muncii a acestor persoane este calea cea mai bună de a le asigura ieșirea din sărăcie, independență, siguranță financiară și un sentiment de apartenență. Categoriile vulnerabile sunt cele mai expuse la riscul de sărăcie și excluziune socială, iar accesul pe piața muncii este limitat din cauza problemelor multiple cu care se confruntă. Problemele complexe vin cu nevoia unor soluții complexe, reprezentate de acompaniament social și profesional determinat de servicii integrate și existența unor instrumente precum întreprinderile sociale de inserție și unitățile protejate autorizate care să le asigure un loc de muncă de tranziție și măsuri de acompaniament. Evenimentul s-a derulat în cadrul proiectului „Incluziunea are Voce – Capacitarea Grupurilor Vulnerabile pentru Incluziune și Inovație Socială”, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Rise România și Fretex Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Categories Stiri ONG-uri

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .