antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

„Economia socială, serviciile sociale și serviciile de ocupare pentru inserția socio-profesională a grupurilor vulnerabile” – discutată în Atelierul de Lucru cu reprezentanții Primăriei Sectorului 3

Atelierul de Lucru pe teme sociale, care a avut loc astăzi 26 mai 2023 marchează finalul lunii promovării economiei sociale. Evenimentul a creat un cadru deschis de discuții și schimb de idei despre „Economia socială, serviciile sociale și serviciile de ocupare pentru inserția socio-profesională a grupurilor vulnerabile”.
Dezbaterea dintre reprezentanții DGASPC 3 și ai societății civile din capitală a explorat importanța economiei sociale în abordarea problemelor sociale și a dezbătut nevoia de interoperabilitate și coordonare între toți jucătorii care oferă servicii de Informare, consiliere și sprijin pentru piața muncii și serviciile de ocupare. Totodată au fost evidențiate modele de bune practici din alte țări, dar și pașii necesari pentru încheierea protocoalelor de colaborare eficiente între DGASPC 3 și organizațiile neguvernamentale.

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .