antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi din cadrul proiectului „Noul București – O capitală a tuturor”,  Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3, lansează astăzi, 11 mai 2023, platforma „Bucureștiul social și solidar”, vizând în special reprezentanții ONG-urilor și ai Autorităților Publice Locale din București. Proiectată pentru a crește capacitatea ONG-urilor de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile a Capitalei, noua platformă oferă instrumente care pot facilita și promova parteneriate între autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale din Municipiul București. Totodată, prin informațiile puse la dispoziție, platforma poate favoriza creșterea transparenței decizionale și îmbunătățirea posibilității consultării autorităților locale cu publicul larg.

Cei care vor accesa platforma vor putea descoperi informații utile despre economia circulară, economia socială, legislație specifică, finanțări, posibile parteneriate, politici publice și consultări publice. Totodată, vor putea găsi și o adevărată bază de date cu ONG-uri, instituții și autorități locale din capitală.

Elementul inovator adus de platformă „Bucureștiul social și solidar”, este conectarea acesteia cu un grup privat de Facebook, creând astfel un spațiu virtual de dialog între reprezentanții societății civile și cei ai autorităților locale, care poate deveni o adevărată arenă pentru schimburi de idei, informații și asistență pe teme din sfera incluziunii sociale și de mediu.

Linkuri utile:

https://bucurestisocialsisolidar.ro/

https://www.facebook.com/groups/bucurestisocialsisolidar

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .