antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor şi cele şase primării de sector anunţă licitaţie pentru servicii de salubrizare. Este vorba despre un contract cu o valoare totală estimată de 810.246.899 lei.

Contractul vizează delegarea gestiunii activităţii de tratare mecano biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti va avea responsabilitatea de a încheia contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama sectoarelor, dar şi de a monitoriza executarea contractelor de delegare.

Valorile contractelor pentru cele şase sectoare sunt următoarele:

– Sector 1 – 130.952.838 lei;

– Sector 2 – 129.860.346 lei;

– Sector 3 – 173.550.106 lei;

– Sector 4 – 122.502.801 lei;

– Sector 5 – 111.781.927 lei;

– Sector 6 – 141.598.879 lei.

Operatorii economici trebuie să deţină autorizaţie integrată de mediu pentru activitatea de tratare.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au prestat în ultimii trei ani servicii de tratare a deşeurilor în instalaţii integrate de tratare (cantităţile variază între 93.000 – 123.000 tone/12 luni consecutive).

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 13 iunie.

Conform studiului de oportunitate ataşat anunţului și citat de AGERPRES, în anul 2020, la nivelul Capitalei, a fost colectată o cantitate de 909.911 tone de deşeuri municipale de la populaţie, agenţi economici, instituţii publice, parcuri şi grădini, pieţe şi deşeuri stradale. Dintre acestea, cea mai mare parte o reprezintă deşeurile menajere şi similare (674.421 tone), în timp ce deşeurile stradale au totalizat 222.712 de tone. Se estimează că, dintre acestea, 44,46% reprezintă biodeşeuri, 16,44% hârtie şi carton, 15,51% plastic, 5,29% sticlă, 3,61% textile, 2,2% deşeuri voluminoase, 1,75% metal, 0,52 lemn, 0,33% deşeuri periculoase, 9,79% alte deşeuri.

SURSĂ: ADMINISTRATIE.RO

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .