antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

ONG-urile care activează în domenii precum incluziune socială, egalitate de gen și egalitate de șanse pot beneficia de sprijin de la Fondul social european Plus (FSE+). Aceste fonduri sunt gestionate de autoritățile de management din regiunea sau țara UE în care se află ONG-ul.

Aproximativ 80 % din sursele de finanțare UE pentru ONG-uri sunt gestionate chiar de către statele membre. Fiecare țară oferă informații detaliate privind finanțarea și procedura de depunere a cererilor pe site-urile autorităților de management. Restul surselor sunt gestionate de către Comisie sau de alte organisme ale UE.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .