antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Cel de-al 6-lea Atelier de Lucru pe teme de mediu, organizat pe 27 aprilie 2023 de Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi, Primăria Municipiului București și Primăria Sector 3, în cadrul proiectului „Noul București, O capitală a tuturor”, a dat prilejul participanților să discute despre „Potențialul și măsurile necesare pentru valorificarea deșeurilor la nivel municipal”. 

Reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, ai Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, ai Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ai Primăriilor de Sector 1 și 4 și ai societății civile au subliniat nevoia de: 

  • a se trecere la achiziții publice ecologice,
  • dezvoltare a infrastructurii pentru managementul deșeurilor, 
  • informare și educare a cetățenilor pentru o mai bună colectare selectivă, 
  • creare a unor metodologii standardizate pentru măsurarea indicatorilor de performanță,
  • infrastructură necesară creării de activități din sfera economiei circulare în jurul viitorului Centru de Aport Voluntar din capitală,
  • încheiere de parteneriate între Autorități Publice Locale și ONG-uri pentru găsirea de soluții implementabile. 

Proiectul „Noul București, O capitală a tuturor” este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și va contribui prin Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată la consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .