antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Pe 30 martie 2023, a avut loc o nouă întâlnire a Grupului de Acțiune constituit în cadrul proiectul „Noul București, o capitală a tuturor„, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având codurile MySMIS 131435 și SIPOCA 1085.

În vederea monitorizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2021-2027 (SDD 2021-2027), reprezentanții ONG-urilor cu preocupări în domeniul mediului au discutat online cu privire la evaluarea bugetelor anuale angajate pentru activiăți cuprinse în SDD și a proiectelor depuse de Primărie (ex. PNRR, Europene, Anghel Saligny) în legătură cu SDD.

S-a stabilit trimiterea unei solicitări oficiale pentru a primi date din zona de coectare separată, reciclare. A fost adusă în discuție și o invitație la dialog cu conducerea direcției de mediu din primărie în vederea unei mai bune înțelegeri a nevoilor.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .