antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

„Problematica refugiaților – integrarea socială și pe piața muncii” s-a aflat astăzi în centrul dezbaterilor prilejuite de un nou Atelier de Lucru pe teme sociale, din cadrul proiectului „Noul București, O capitală a Tuturor”, la care au participat doamna Cosmina Simiean, director DGASMB, și reprezentanți ai ONG-urilor sociale din capitală.

Principale concluzii ale Atelierului de Lucru au indicat nevoia de dezvoltare a unei proceduri oficiale privind integrarea socio-profesională a persoanelor strămutate din Ucraina, care să pornească de la modele de bună practică şi care să ofere claritate privind serviciile disponibile, dar și o mai bună înțelegere a fenomenului de integrare și a diferențelor culturale pentru a asigura cadre coerente și politici relevante.

Mulțumim tuturor participanților pentru implicare și orientare către soluții.

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .