antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Începem luna lui Mărțișor cu un nou Atelier de Lucru organizat de Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi din proiectul Noul București, O capitală a Tuturor, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) și Primaria Sectorului 3 „Colectarea separată a deșeurilor la nivel municipal”.

Am adus împreună reprezentanți PMB, ai primăriilor de sector și ai direcțiilor locale de poliție, ai ONG-urilor de profil și ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale pentru a înțelege mai bine problemele cu care ne confruntăm și ce oportunități există – printre acestea, nevoia de aliniere a metodologiei de raportare privind deșeurile, înțelegerea și aplicarea unitară a măsurilor legislative și a sancțiunilor existente, informare și educare atât a cetățenilor cât și ale APL și ai operatorilor de salubritate privind colectarea selectivă, infrastructură și tehnologie adecvată, sau cuantificarea corectă a costurilor dedicate gestionării deșeurilor.

Ne bucurăm că a fost exprimată dorința ca acest dialog să continue cu discuții aplicate și tehnice.

 

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .