antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în acord cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, supune consultării și dezbaterii publice Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2023

Documentul poate fi consultat:

  • pe site-ul instituției: www.dgas.ro;
  • la sediul D.G.A.S.M.B.: București, sector 1, str. Constantin Mille, nr. 10

Propunerile respectiv sugestiile, opinii cu valoare de recomandare privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2023, se pot depune până la data de: 06.03.2023

  • în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@dgas.ro
  • prin poştă, la adresa: București, sector 1, str. Constantin Mille, nr. 10
  • la sediul instituţiei, la Biroul Registratură, sector 1, str. Constantin Mille, nr. 10

Propunerile transmise vor purta menţiunea “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2023”.

Organizațiile neguvernamentale, furnizorii de servicii sociale publici și privați, asociațiile profesionale interesați vor putea să participle, în perioada imediat următoare, la dezbaterea publică având ca subiect ”Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2023”, dezbatere organizată în mediul on-line, de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Propunerile formulate de către organizațiile neguvernamentale, furnizorii de servicii sociale publici și privați, asociațiile profesionale, vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Mai multe detalii aici!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .