antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

La aproape 1 an de la izbucnirea războiului din Ucraina, nevoia de inserție socială și profesională a refugiaților este esențială pentru integrarea acestora.

Pentru înțelegerea situației actuale și găsirea de posibile soluții Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi din cadrul proiectului „Noul București, O capitală a tuturor”, Primăria Municipiului București și Primăria Sector 3, au organizat ieri un nou Atelier de Lucru cu reprezentanții DGASPC Sector 3, axat pe „Problematica refugiaților – integrarea socială și pe piața muncii”.

ONG-urile prezente și reprezentanții DGASPC Sector 3 au împărtășit experiența lor din ultimul an, iar printre concluzii s-au numărat nevoia unei baze de date integrate privind serviciile de sprijin și informații despre beneficiari, centre de dezvoltare comunitară mixte și centre de zi pentru copii, setarea unor așteptări mai realiste pentru beneficiari, cadre de finanțare coerente și colaborare între finanțatori cât și între furnizorii de servicii sociale și de ocupare, publici și privați.

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .