antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Mulțumim participanților la Atelierul de Lucru „Unde ne aflăm cu problematica deșeurilor?”, care astăzi a reunit, într-o dezbatere constructivă, ONG-uri din Capitală și reprezentanți ai Primăriei Sectorului 3.

La discuții, au participat domnul Primar, Robert Negoiță, precum și reprezentanți ai Serviciului Salubritate și ai Direcției Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei Sectorului 3, oferind oportunitatea de a discuta pe marginea limitărilor, dar și a posibilelor soluții ce țin de managementul deșeurilor la nivelul sectorului.

De exemplu, nevoia de actualizare a anumitor reglementări, precum Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, investiția în infrastructură și proiecte care să vizeze construirea de centre de aport voluntar, importanța transparentizării datelor și a informării cetățenilor, dezvoltarea de centre de valorificare a deșeurilor, grădini urbane și soluții pentru compostatul urban, toate sub o lentilă a prevenirii, reducerii și educației privind deșeurile.

Dezbaterea, inclusă în proiectul „Noul București, O capitală a tuturor”, a adus în prim-plan expertiză și pârghiile pe care le au ONG-urile, precum și nevoia de colaborare dintre societatea civilă și APL, în vederea găsirii de soluții comune precum și importanța încheierii unor parteneriate, care să permită dezvoltarea și accelerarea unor acțiuni concrete de îmbunătățire a aspectelor ce țin de managementul deșeurilor.

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .