antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Am marcat Ziua Internațională a Educației pentru Mediu, printr-un nou Atelier de Lucru având ca temă centrală „Unde ne aflăm cu problematica deșeurilor?” .

Organizat de Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi din programul „Noul București, O capitală a tuturor”, Atelierul a facilitat discuții constructive între reprezentanți ai Serviciului Management Deșeuri, Salubritate și ai Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București și ONG-urilor din Capitală.

Au fost clarificate competențele la nivelul capitalei pe colectare și managementul deșeurilor și a fost subliniat rolul esențial pe care îl pot juca ONG-urile pentru educarea și conștientizarea cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. Dezbaterile au arătat că progresul în acest domeniu necesită investiții, coordonare și o viziune comună la nivel de societate civilă și autorități publice locale, precum și între Primăria Municipiului București și cele de sector, care au responsabilitatea implementării și gestionării bugetului privind managementul deșeurilor.

Atelierul de Lucru face parte din proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .