antet-poca-bss

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

bss-logo

Aprobat în 05.12.2022, Planul de Acțiune integrat la Sectorului 3 propune un set de politici urbane pentru a consolida măsurile de prevenire a deșeurilor și pentru a încuraja reutilizarea și reciclarea în rândul cetățenilor și al organizațiilor. Totodată, acest plan sprijină administrația locală să pună bazele altor măsuri de politică publică, cum ar fi standardele de planificare urbană, stimulente economice sau strategii de participare publică.

Mai multe detalii aici!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/ .